5.4.2023.

Zašto je biljkama važan azot?

Azot je element koji najviše utiče na prinos biljaka. Zbog toga je blagovremena, precizna i izbalansirana ishrana azotom posebno važna za sve biljne vrste.

Azot je element koji najviše utiče na prinos biljaka. Zbog toga je blagovremena, precizna i izbalansirana ishrana azotom posebno važna za sve biljne vrste.
 
Da bi se biljke normalno razvijale potrebna je dovoljna količina azota u hranljivom supstratu ili u zemljištu na kojem se biljka razvija.
Važno je pomenuti da samo optimalna ishrana biljaka može imati pozitivan uticaj na usev. Samim tim ne treba izazvati ni deficit ni suficit azota.
 
➡️ Višak azota: Listovi su jarko zelene boje, biljke su sklone poleganju, osetljive na sušu, sporije sazrevaju.
➡️ Nedostatak azota: Smanjen rast biljaka, drastično smanjena lisna površina, odumiranje listova, manji korenov sistem.
 
Ovo su dva đubriva, sa kojima možeš u potpunosti zameniti klasična, granulisana, azotna đubriva.
 
✅ Mikrobiološko đubrivo Baktersol N čine slobodni azotofiksatori. Azot postaje lako dostupan za biljke, omogućavajući i do 60kg usvojenog azota po hektaru.
Pored toga, oslobađa zemljište od teških metala (olova, žive) i povećava prinos do 35%. Biljke su snažne,zdrave i otporne na spoljašnje uticaje.
 
Primenjuje se folijarno ili zemljišno u gajenju svih biljnih kultura.

✅ AGRILIQUID N 20 je tečno, azotno đubrivo.
 
Može da se koristi i kao dodatak u ishrani biljaka.
Pomaže da se lakše prevaziđu stresni uslovi.
Primenjuje se kroz folijarnu prihranu, kao i kroz fertirigacione sisteme.