18.8.2021.

Šta su organska đubriva?

Svakodnevno možete čuti ili pročitati neki naslov o organskom đubrivu. “ Ako gajiš biljke iz ljubavi i imaš malu baštu – ne zaboravi organsko đubrivo! Ukoliko je gajenje biljaka tvoj izvor zarade – organsko đubrivo je o b a v e z n o! “ Vraćanje organskoj proizvodnji i zdravom načinu brige o biljakama je sve učestalije. I mogu vam reći da me to veoma raduje.

ŠTA SU ORGANSKA ĐUBRIVA?

 

Svakodnevno možete čuti ili pročitati neki naslov o organskom đubrivu. “ Ako gajiš biljke iz ljubavi i imaš malu baštu – ne zaboravi organsko đubrivo! Ukoliko je gajenje biljaka tvoj izvor zarade – organsko đubrivo je o b a v e z n o! “

Vraćanje organskoj proizvodnji i zdravom načinu brige o biljakama je sve učestalije. I mogu vam reći da me to veoma raduje.

 

Hajde da saznamo nešto više o tome.

Organska đubriva se dobijaju iz biljnih, životinjskih ili mineralnih sirovina i kombinuju se sa organskom materijom. Ona su idealna za povećanje plodnosti, kao i za podsticanje rasta biljaka. Pružaju biljci sve neophodne hranljive materije i to na ekološki prihvatljiv način.

 

Zašto su nam potrebna organska đubriva?

 

Glavna prednost korišćenja organskih (Nervosol Organic) i mikrobiloških đubriva – Panorame Bio Plus, kao i Baktersol N, Baktersol P, Baktersol K - jeste što godinama gradimo zemljište, umesto da ga trošimo.

 

Pomažu u jačanju zemljišta i stvaranju humusa, što je osnova visokog prinosa.

Povećanjem plodnosti i podsticanjem rasta biljaka, organska đubriva pružaju hranljive sastojke, koje biljka polako usvaja.

Hranljive sastojke koristi i mnoštvo mikroorganizma, koji nastanjuju zdravo, produktivno zemljšte, što pogoduje rastu biljaka, povećavajući njihov imunitet i toleranciju na promenu temperature.

 

Uz nas je lako imati zdrave biljke!

 

Ako na pravi način brinemo o zemljištu i biljkama, visok prinos je neizostavan.

Pored mikrobiološkog đubriva- Panorame Bio Plus, koja hrani, štiti i jača imuni sistem biljke, Nervosol Organic – peletirani stajnjak, čini zemlju plodnom u naredne 3 – 4 godine.

Pravim izborom đubriva, pružate biljci upravo ono što joj nedostaje, da bi bila zdrava i dala sočne plodove.

Do zdravih biljaka nije potrebno mnogo, a samo zdrava biljka daje visok prinos i odličnu zaradu.