Šifra proizvoda:9

Superfos M-4 P30 (12% SO3)

SASTAV PROIZVODA
  • P (fosfor - P2O5)
  • 30%

  • S (sumpor - SO3)
  • 12%

  • Kompleksno mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i sumpora
  • Lako pristupačan fosfor
  • Omogućava biljkama dobro ukorenjavanje i kontinuiran rast i razvoj
  • Pogodno za sve biljne culture i tipove zemljišta
  • Može se primeniti u jesen pred zaoravanje, ali i u proleće tokom predsetvene primene
  • Opšta preporuka je od 200-400 kg/ha