Šifra proizvoda:8

ALGOMARINE BIO SK PK (MgO-SO3) 12-18 (3-14)

SASTAV PROIZVODA
 • P (fosfor - P2O5)
 • 12%

 • K (kalijum - K2O)
 • 18%

 • S (sumpor - SO3)
 • 14%

 • Mg (magnezijum - MgO)
 • 3%

 • Kompleksno kompaktirano đubrivo na bazi kalcijuma, sa većim sadržajem kalijuma i izbalansiranim nivoom fosfora
 • Đubrivo sadrži kalcijum, organskog morskog kvaliteta izuzetne finoće mlevenja
 • Obogaćen mikroelementima, zadovoljava kompletnu potrebu gajenuh biljaka za hranivima
 • Opšta preporuka je od 300-500 kg/ha