Šifra proizvoda:7

LITHOMER (CaO-MgO) 39,5%-10%

SASTAV PROIZVODA
  • Ca (kalcijum - CaO)
  • 39,5%

  • Mg (magnezijum - MgO)
  • 10%

  • Kompleksni kompaktirani oplemenjivač zemljišta
  • Zbog izuzetne finoće mlevenja omogućava ishranu biljaka kalcijumom
  • Popravlja kisela i degradirana zemljišta
  • Omogućava stvaranje optimalnih uslova za ishranu biljaka makroelementima
  • Organski kalcijum morskog porekla (kalcifikovane školjke i alge)
  • Opšta preporuka je 300-1000 kg/ha u jesen pred zaoravanje ili u proleće uz inkorporaciju