Šifra proizvoda:6

BAKTERSOL K

Mikrobiloška mobilizacija Kalijuma

SASTAV PROIZVODA
  • Mikorize
  • 2%

  • Rizosferni mikroogranizmi za mobilizaciju kalijuma
  • 1 x 10¹°/cm³

  • Liofilizovano mikrobiološko đubrivo, koje služi za veću mobilnost kalijuma
  • Iako ne ulazi u organska jedinjenja biljaka, kalijum je jedan od najznačajnijih elemenata, koji igra veoma važnu ulogu u biljnoj proizvodnji
  • Organske kiseline i enzimi koji nastaju kao produkt upotrebe Baktersol K čine blokiran kalijum dostupnim i omogućavaju povećan prinos i bolji kvalitet gajenih biljaka
  • Primenjuje se folijarno, inkorporacijom u zemljište u gajenju svih biljnih kultura, pre kao i nakon izvršene setve, odnosno sadnje, tokom cele vegetacije
  • Opšta preporuka je 25-50g/ha