Šifra proizvoda:5

BAKTERSOL P

Stimulator rasta

SASTAV PROIZVODA
  • Mikorize
  • 2%

  • Rizosferni mikroorganizmi za razlaganje fosfora
  • 1 x 10¹°/cm³

  • Liofilizovano mokrobiološko đubrivo koje razlaže fosfor koji se već nalazi u zemljištu ili je blokiran
  • Fosfor je jedan od najvažnijih hranljivih elemenata, čiji nedostatak direktno utiče na smanjen rast i razvoj biljaka
  • Mikroorganizmi u Baktersolu P igraju značajnu ulogu u rastvaranju i lakšem usvajanju fosfora
  • Primenjuje se folijarno, inkorporacijom u zemljište u gajenju svih biljnih kultura, pre kao i nakon izvršene setve, odnosno sadnje, tokom cele vegetacije
  • Opšta preporuka je 25-50g/ha