Šifra proizvoda:4

BAKTERSOL N

Prinosi uvećani i do 35%

SASTAV PROIZVODA
  • Mikorize
  • 2%

  • Rizosferni mikroorganizmi za usvajanje azota
  • 1 x 10¹°/cm³

  • Liofilizovano mikrobiološko đubrivo koje čine slobodni azotofiksatori
  • 70% vazduha čini azot N2 koji slobodni azotofiksatori transformišu u oblik pristupačan gajenim biljkama
  • Baktersol N pomaže biljci da usvoji i do 60 kg azota po hektaru
  • Omogućava značajno smanjenje upotrebe veštačkih azota
  • Koristi se u proleće, u periodu koji prethodi fazi vegetacije kada biljke počinju da imaju intenzivnu potrebu za azotom
  • Opšta preporuka je 25-50g/ha