Šifra proizvoda:3

PANORAMA BIO PLUS

Mikrobiološko đubrivo u liofilizovanom prahu sa mikorizama

SASTAV PROIZVODA
 • Mikorize
 • 1200 spora/g

 • Trichoderma
 • 2,4 x 10^6/g

 • Kompleks različitih rizosfernih mikroorganizama
 • 2,4 x 10^9/g

Liofilizovano mikrobiološko đubrivo Panorama bio plus sadrži u optimalnom broju različite rizosferne mikroorganizme:

 

          Mycorrihzae sp.

          Beauveria sp.

          Metarhizium sp.

          Trichoderma sp.

          Rhizobacteria

          Bacillus sp.

          Pseudomonas sp.

 

 

 • Na prirodan način jača imuni sistem biljaka i doprinosi poboljšanom usvajanju hranljivih elemenata
 • Višestruko poboljšava rast i razvoj korena
 • Pojačava rezistentnost na stres i patogene, kao i štetne insekte
 • Olakšava mobilnost teških metala i time povećava bioremedijaciju zemljišta
 • Opšta preporuka je 500-1000g/ha