Šifra proizvoda:2

Nervosol Organic NPK 4-3-4

Koncentrovano, 100% organsko đubrivo

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot organski)
 • 4%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 3%

 • K (kalijum - K2O)
 • 4%

 • C - organski
 • 30%

 • pH
 • 6,5

 • Organska materija
 • 70%

 • Kompleksno, koncentrovano, peletirano organsko đubrivo
 • Proizveden od konjskog i živinskog stajnjaka
 • Ima veoma visoku upotrebnu vrednost u ishrani gajenih biljaka na svim tipovima zemljišta
 • Popravlja fizičku strukturu
 • Bez termičke obrade, dugotrajnim odležavanjem, očuvana je mikrobiološka aktivnost
 • Ne sadrži korove, patogene i insekte
 • Opšta preporuka je 750-1500 kg/ha, u zavisnosti od biljne kulture i tipa zemljišta