Šifra proizvoda:AGLIQ20N010

AGRILIQUID N 20

SASTAV PROIZVODA
  • N (azot - N-NH2)
  • 18,5

  • N (azot organski)
  • 1,5

  • Tečno organo-mineralno azotno đubrivo, dizajnirano za folijarnu prihranu, kao i kroz fertirigacione sisteme
  • Agriliquid N 20 je potrebno primeniti u periodima intenzivnih potreba biljnih kultura za azotom
  • Preporucuje se da se koristi i prilikom hemijskih tretmana herbicidima i pesticidima
  • Pomaže biljkama da lakše prevazilaze stresne uslove
  • Može u potpunosti zameniti klasicna granulisana azotna ubriva, primenom od 60 do 80 kg/Ha, a može se koristiti i kao dodatak u ishrani u kolicini od 3 do 5 kg/Ha.