Šifra proizvoda:Aqua

AQUA NET

SASTAV PROIZVODA

ZA ZDRAVLJE VAŠE VODE

 

ESENCIJALNI PROIZVOD U REŠAVANJU PROBLEMA MULJA U VODI

 

Obnavlja vodeni ekosistem

  • Organski proizvod. Nije toksičan za ljude niti za ribe
  • Povećava dostupnost kiseonika za život u vodenom ekosistemu
  • Pospešuje razlaganje organske materije nataložene u mulju i sluzi
  • Povećava raznolikost biljnog sveta
  • Kontroliše pH i mirise
  • Poboljšava prozirnost vode

Dizajniran za oksigenizaciju i zaustavljanje porasta visine organskog mulja u vodi.

AQUANET, putem kalcifikovanih mikroorganizama, vraća ekološku ravnotežu, pospešuje fotosintezu i na taj način obezbeđuje bolju oksigenizaciju vode.

Veoma popularan među uzgajivačima ribe, korisnicima jezera i bilo kojoj drugoj vodenoj površini u kojoj je povećano rebalansiranje parametara vode.

AQUANET deluje na dva komplementarna načina: fizički - flokuliranjem nataložene organske materije i biološki - razgradnjom organske materije u sedimentu.