Šifra proizvoda:15

AGRILIQUID NPK 4-6-10

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot organski)
 • 4%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 6%

 • K (kalijum - K2O)
 • 10%

 • Tečno đubrivo sa organskih azotom, izbalansiranim sadržajem fosfora i naglašenim kalijumom
 • Obogaćeno amino, fulvo i huminskim kiselinama
 • Služi za ishranu tokom cele vegetacije, naročito u završnim fazama sazrevanja plodova
 • Organski azot ne degradira, te je postepeno i u potpunosti iskoristljiv u ishrani
 • Koristi se folijarno i u sistemima kap-po-kap
 • Opšta preporuka je 2-5 kg/ha samostalno ili uz tretmane sa pesticidima