Šifra proizvoda:14

AGRILIQUID NP 4-20

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot organski)
 • 4%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 20%

 • Tečno đubrivo sa organskih azotom i visokim sadržajem fosfora
 • Obogaćeno amino, fulvo i huminskim kiselinama
 • Služi za ishranu u početnim fazama vegetacije
 • Koristi se i kao startno đubrivo
 • Organski azot ne degradira, te je postepeno i u potpunosti iskoristljiv
 • Koristi se folijarno i u sistemima kap-po-kap
 • Opšta preporuka je 2-5 kg/ha samostalno ili uz tretmane sa pesticidima