Šifra proizvoda:13

Hyperphoska BLEU SK NPK (MgO-SO3) 12-12-17 (2-8)

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot – 8,5% NH4; 3,5% NO3)
 • 12%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 12%

 • K (kalijum - K2O)
 • 17%

 • S (sumpor - SO3)
 • 6%

 • Mg (magnezijum - MgO)
 • 2%

 • B (Bor)
 • 1%

 • Kompleksno mineralno đubrivo, izuzetnog kvaliteta
 • Namenjeno za ishranu povrća, voća, vinove loze i cveća
 • Izuzetna ujednačenost granula omogućava ravnomerno rasturanje po zemljištu
 • Slow release – efekat koji omogućava postepenu ishranu tokom  cele vegetacije
 • Primenjuje se pred početak vegetacije
 • Opšta preporuka je od 250-500 kg/ha