Šifra proizvoda:12

MASTRO Starter NP (MgO-SO3) 20-8 (4-23)

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot - 14%NH4; 6%NO3)
 • 20%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 8%

 • S (sumpor - SO3)
 • 23%

 • Mg (magnezijum - MgO)
 • 4%

 • B (Bor)
 • 0,12%

 • Kompleksno mineralno đubrivo, prvenstveno namenjeno za primenu u setvi kukuruza i suncokreta
 • Primenjuje se depozitorima, zajedno sa setvom
 • Omogućava pravilan i brz ravoj klice i formira snažan korenov sistem
 • Manja ulaganja u odnosu na klasičan način đubrenja, a prinosi su veći
 • Količina primene od 100-150 kg/ha