Šifra proizvoda:11

Superferti Bi-activ NPK (SO3) 5-10-20 (20)

SASTAV PROIZVODA
 • N (azot - NH4)
 • 5%

 • P (fosfor - P2O5)
 • 10%

 • K (kalijum - K2O)
 • 20%

 • S (sumpor - SO3)
 • 20%

 • Kompleksno mineralno đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma
 • Namenjeno biljnim kulturama sa visokim potrebama za kalijumom (šećerna repa, povrće, duvan, voće, vinova loza…)
 • Visoka vodotopivost omogućava i upotrebu neporedno pred setvu kao i tokom setve, depozitorima
 • Opšta preporuka je od 200-400 kg/ha