Šifra proizvoda:10

Superferti Bi-activ PK (MgO-SO3) 13-22 (2-6)

SASTAV PROIZVODA
 • P (fosfor - P2O5)
 • 13%

 • K (kalijum - K2O)
 • 22%

 • S (sumpor - SO3)
 • 6%

 • Mg (magnezijum - MgO)
 • 2%

 • Kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma
 • Namenjeno biljnim kulturama sa visokim potrebama za kalijumom (šećerna repa, povrće, duvan, voće, vinova loza…)
 • Visoka vodotopivost omogućava i upotrebu neporedno pred setvu kao i tokom setve, depozitorima
 • Upotrebom se obezbeđuje izuzetno dobra akumulacija šećera, bolja obojenost plodova, kao i bolje čuvanje nakon berbe
 • Opšta preporuka je od 200-400 kg/ha