Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 022 455 250 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@agrigps.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 022 455 250, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@agrigps.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu info@agrigps.rs.

 

Podaci o firmi Global Products and Services doo,

Vojvode Stepe 1, Hrtkovci

Tel 022 455 250

Broj računa 160-343472-91

Matični broj 20361077

PIB 105351925

Šifra delatnosti 4690

e-mail info@agrigps.rs